Picture Restoration : Tabou combo

Pandan m' t'ap cherche photo pou m' te kreye cover art pou dènye blog Tabou Combo-a, mwen tonbe sou ansyen foto sa-a. Mwen t'apral itilize li konsa,…

Harmonik Poster

Harmonik Poster

Djaz la lage yon tizeu postè sou instagram / facebook / twitter, sa w' tande-a fanatik li yo rele anmwe, paka tann albòm…

Men Kijan : Yo bouyi bannan!

Yo pako janm di w': "Menm yon bannann, ou paka bouyi!" epi ou santi w' jennen, ou pa konn sa pou di, dèfwa ou di m'konn…

Riba Mundo Ta Anda – Tony Tosh

Riba Mundo Ta Anda – Tony Tosh

Ou pako janm sou Youtube oubyen Soundcloud, ap tande mizik (paske ou twò kripya pou ou achte mizik la) mizik la fini epi website la kareman kòmanse jwe yon lòt mizik apre…