Picture Restoration : Tabou combo

Pandan m' t'ap cherche photo pou m' te kreye cover art pou dènye blog Tabou Combo-a, mwen tonbe sou ansyen foto sa-a. Mwen t'apral itilize li konsa,…

Harmonik Poster

Harmonik Poster

Djaz la lage yon tizeu postè sou instagram / facebook / twitter, sa w' tande-a fanatik li yo rele anmwe, paka tann albòm…