Men Kijan : Yo bouyi bannan!

Yo pako janm di w': "Menm yon bannann, ou paka bouyi!" epi ou santi w' jennen, ou pa konn sa pou di, dèfwa ou di m'konn…