Cover

Harmonik Poster

Djaz la lage yon tizeu postè sou instagram / facebook / twitter, sa w’ tande-a fanatik li yo rele anmwe, paka tann albòm nan soti, se scrin-chat epi reposte l’. Men nou pa janm pran tan gade postè-a epi imajine kantite travay grapfist la mete nan li. Gen dèfwa se mèvèy nou fè…

Sa se foto Harmonik te ba mwen pou mwen kreye postè albòm resan-an sou lamen goch, avèk pwodwi final la ki te soti-a sou lamen dwat.