Men Kijan : Yo bouyi bannan!

Post Series: Men Kijan
  • 1.Men Kijan : Yo bouyi bannan!

Yo pako janm di w’: “Menm yon bannann, ou paka bouyi!” epi ou santi w’ jennen, ou pa konn sa pou di, dèfwa ou di m’konn fè manje, men ou konnen se manti w’ap bay. Ebyen jodi-a se jou chans ou. Al achte yon rejim bannann… MEN KIJAN: Yo bouyi yon bannann…

  1. Pase Sitwon (Pou gòm bannann nan pa kole nan men w’)
  2. Koupe toulède pwent bannann nan
  3. Trase bannann nan avèk pwen kouto-a
  4. Mete dlo nan chodyè-a (Itilize yon chodyè ki fon)
  5. Mete sèl (Just pa mete twòp sèl… Ou pap sale vyann)
  6. Mete chodyè-a sou recho-a
  7. Mete bannann nan chodyè-a, Kouvri li epi kite li bouyi pou 20 ou plis (selon chalè-a)
  8. Kale bannann nan, Grate li ak do kouto-a

Si m’te ou mwen t’ap akonpanye bannann bouyi-a ak yon pwason an sòs… Non, non… Fwadu ak Kreson…. Or just manje bannann nan konsa ak yon tenbal dlo, “Bannann’aw se afèw’òw, ou fè s’òw vle” (In my Okap Accent)…