Picture Restoration : Tabou combo

Pandan m’ t’ap cherche photo pou m’ te kreye cover art pou dènye blog Tabou Combo-a, mwen tonbe sou ansyen foto sa-a. Mwen t’apral itilize li konsa, apre mwen deside fè yon Picture Restoration avè’l pito.