TonyT

Riba Mundo Ta Anda – Tony Tosh

Ou pako janm sou Youtube oubyen Soundcloud, ap tande mizik (paske ou twò kripya pou ou achte mizik la) mizik la fini epi website la kareman kòmanse jwe yon lòt mizik apre sa ou fin tande-a. Dèfwa ou fè figi w’ tankou yon moun ki pran yon sant pete epi ou kouri fèmen fenèt paj ou tap jwe mizik la, konsa tou li sijèste yon bon ti ba’ay ki fè w’ al cherche konnen de atis la… M’ap pran ti tan sa-a pou remèsye youtyoub pou grenn mizik  Tony Tosh sa-a.

M’pap ba ou manti, mwen pa konpran nyèp nan sa blan an ap di (wi m’ konnen li pa blan) Men de kòmansman jiska lafen li kenbe ponpa-a djanm… Si ou santi mizik la fè m’ konnen.